Szybka Wycena
Cennik Szczegółowy
Pełna Oferta

Tłumaczenia Dokumentów – Język Angielski
Kraków, Emilii Plater 4 lok. 2

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów (przysięgłe i zwykłe). Dostarczamy kompletną, przetłumaczoną dokumentację wg potrzeb danego klienta.

Realizujemy tłumaczenia dokumentów następującego rodzaju:

  • świadectwa, dyplomy, uprawnienia, zaświadczenia, prawa jazdy, itp.
  • metryki, testamenty, pełnomocnictwa, itp.
  • umowy kupna-sprzedaży, darowizny, użyczenia, itp.
  • umowy spółek, zmiany umów spółek, uchwały, wyciągi z KRS itp.
  • sprawozdania, bilanse, sprawozdania z przepływu środków, itp.
  • deklaracje podatkowe, itp.
  • wyciągi z rachunków bankowych i inne dokumenty bankowe, itp.
  • dokumenty funduszy unijnych, europejskich, itp.
  • dokumenty samochodowe (dowody zakupu, rejestracji, karty pojazdu), itp.

Dokumenty do celów urzędowych powinny być tłumaczeniami uwierzytelnionymi, wykonywanymi przez tłumacza przysięgłego posiadającego stosowne uprawnienia.

mgr Ewa Partyka – tłumacz przysięgły języka angielskiego – Kraków, Emilii Plater 4 lok. 2